Background Image
Previous Page  2 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 20 Next Page
Page Background

2

AQUAVIT

2|2015

PER HARALD

GRUE

President

HVORDAN SKAL VI HOLDE PÅ – OG ØKE – MEDLEMSTALLET?

Dette er et hovedspørsmål for

alle norske kulturorganisasjoner. Norske Akevitters Venner (

NAV

) har fra 2005 og fram til

i dag hatt den sterkeste medlemsvekst av alle de vel 20 organisasjoner som er medlem av

Norges Kulturvernforbund. Vi har økt medlemstallet med vel 50 prosent, men også vi har

nå problemer og har en svak reduksjon i medlemstallet fra 2013 til 2014. Hovedoppgaven

i år og i årene som kommer, blir derfor tosidig. Vi må øke vervingen av nye medlemmer

og bli flinkere til å holde på de medlemmene vi har.

MELLOM FEM OG TI PROSENT AV MEDLEMMENE FALLER BORT HVERT ÅR.

Erfaringene

i både

NAV

og andre kulturorganisasjoner er at en stor del av medlemsmassen er på

vandring. Det er ikke lenger slik at hovedtyngden av medlemmene melder seg inn og

er med «på livstid.» Vi i

NAV

og andre organisasjoner må i økende grad konkurrere med

andre organisasjoner og andre aktiviteter, for at medlemmene vil fortsette å delta og

betale kontingenten. Det betyr at vi i

NAV

må verve 400–700 nye medlemmer hvert år

for å ha et stabilt medlemstall. Det er ingen liten oppgave.

VI MÅ BLI FLINKERE TIL Å HOLDE PÅ MEDLEMMENE.

Det har stor betydning om det årlige

frafallet er fem eller ti prosent. Det er regionene våre som må ta hovedansvaret for å

holde på medlemmene, men kvaliteten på medlemsbladet Aqua

VIT

og andre tiltak fra

NAV

sentralt har også stor betydning. Vi innfører nå et nytt medlemsregister. Dette

gir oss langt bedre oversikt over hvem som ikke betaler kontingenten i tide. Erfaring

fra enkelte av våre regioner er at en ringerunde til dem som ikke har betalt kontingent

og en personlig oppfølging fra det lokale presidentskapet, har ført til at mange fornyer

medlemskapet og føler seg mer velkommen i regionforeningene.

INDIVIDUELL VERVING MÅ TIL.

Vi har mange gode ambassadører for

NAV

som gjør

foreningen kjent og verver nye medlemmer. Disse ildsjelene trenger vi for å opprettholde

og øke medlemstallet. I år har vi satt i gang en vervekonkurranse, der de som verver flest

medlemmer, vil få en hyggelig oppmuntring. Tidligere har vi «premiert» noen få i slike

vervekampanjer. I år vil vi utvide kampanjen og gi en oppmuntring til langt flere av våre

mange ambassadører.

DE GODE REGIONER SKAL PREMIERES.

Det er ingen tvil om at det er de aktive, gode og

veldrevne regionene som har avgjørende betydning for vårt medlemstall og dermed

NAV

s

samlede slagkraft. Det som kjennetegner disse, er at frafallet av medlemmer er lite, og

at nye kommer til. Vi vil derfor i år premiere de regioner som kommer best ut i netto

medlemsutvikling.

VÅRT SISTE MÅL ER Å BLI LANDSDEKKENDE.

Fortsatt er det mange områder i landet, der

vi ikke har regioner. Vi er fortsatt ikke representert i Sogn og Fjordane, og vi har en del

regioner med alt for liten aktivitet. På Akevittrådets møte i september skal vi diskutere

hvordan vi i årene som kommer skal nå frem på disse siste misjonsmarkene for norsk

mat og drikkekultur.

Utgiver:

Norske Akevitters Venner

Aqua

VIT

utkommer fire ganger

årlig og går bare til medlemmer av

Norske Akevitters Venner.

Redaktør:

Sjur Harby

Mobil:

488 97 714

E-post:

sjur.harby@norsk-akevitt.org

Språkansvarlig:

Tore Rygh

E-post:

juryg@online.no

Design:

Tweed

Trykk:

Merkur Trykk

Opplag:

7.200

Redaksjon avsluttet:

5. juni

Forsidefoto:

Robert Hansen

Foto side 2:

Sjur Harby

www.norsk-akevitt.org

President:

Per Harald Grue

Brekkeveien 39

1430 Ås

Telefon:

64 94 30 78

Mobil:

970 33 526

E-post:

pharagru@online.no

Sekretariat:

Norske Akevitters Venner

v/Lars Ole Ørjasæter

Boks 119 Manglerud

0612 Oslo

Telefon:

23 15 85 00

E-post:

post@norsk-akevitt.org

ISSN 1894-986X

n

PRESIDENTEN HAR ORDET

INNHOLD

n

2

|

2015

3

Akevitt på biblioteket

4

Kurs for autoriserte spisesteder

Valfartet til Arcus for å lære

6

Prøv ost og øl!

Vi lar akevitten stå denne gangen

9

Tid for rabarbra

Sommerlig sursøtt

11

Nye akevitter

Prøv noe nytt i glasset!

14

Autorisasjoner

Nummer 30

15

Siden sist

Litt av det som har hendt

19

Arrangementer