Background Image
Previous Page  5 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 20 Next Page
Page Background

2|2015

AQUAVIT

5

OM KURSET:

Hva var det nyttigste

du opplevde i dag?

1: ESPEN LARSEN,

ØRLAND KYSTHOTELL:

– Det var viktig at vi fikk diskutert

hvordan vi kan drive opplæring

av ansatte. Det er mye gjennom-

trekk og deltidsengasjementer i

restaurantbransjen. Nyttige tips

om øl og mat, samt moro å oppleve

Halvor Heuch.

2: HENRIK EKREMSÆTER,

SCANDIC RINGSAKER:

– Jeg har lært mer om akevitt i dag.

Fint å bli introdusert for hvordan

smaker skal supplere og fremheve

hverandre i mat og drikke.

3: KARIM BENOUIS,

GAMLETORVET SPISERI:

– Jeg hadde stort utbytte av inn-

legget om mat i kombinasjon med

akevitt. Fint at vi til lunsj kunne

prøve oss frem på egen hånd. Des-

suten dette med etterutdannelse.

Det kan være krevende å følge opp

kompetansen blant servitørene.

4: SVEIN GARMO,

FOSSHEIM HOTEL:

– Akevitthistorien var interessant.

Dessuten var det inspirerende å lære

mer om hvordan vi kan kombinere

smakene i mat og drikke. Fint var

det også å treffe andre.

5: KIRSTEN PITTERMANN,

RØROS HOTELL:

– Veldig nyttig å diskutere erfarin-

gene med å være akevittautorisert

med de andre her på kurset. Per

Harald Grue holdt en flott pre-

sentasjon, og det var interessant å

lære mer om «den hellige treening-

het» av øl, mat og akevitt.

n

1.

3.

4.

5.

2.

utvalg vi for få år siden ikke trodde skulle

være mulig her hjemme. Det åpner for nye

kombinasjoner og smaksopplevelser. –

Akevitt og surøl fungerer godt sammen.

Foreløpig er det nerdene som drikker det,

men de andre kommer etter, selv omdet er

pilsen som rår grunnen foreløpig, sa hun.

Knut Strugstad fra Backlund i Levanger

ga

NAV

æren for den voksende interessen,

og alle nikket enig rundt bordet. Hun

avsluttet med: – Tenk over hva som ligger

på tallerkenen. Hvilke smaker er det som

dominerer?

Kompendium

Hans Christian Bangsmoen fra autorisa­

sjonsutvalget representerte alvoret denne

gangen. Han har besøkt alle de autori­

serte restaurantene og oppsummerte

inntrykket: En interessert daglig leder

er avgjørende for verdien av en autorisa­

sjon. Det er viktig at personalet, enten

alle eller hovmesteren, kan anbefale

akevitter overfor gjestene. Hans inn­

trykk var at utbyttet var størst, der

restaurantene samarbeidet med den

lokale akevittforeningen. Det gjensidige

utbyttet var stort for begge parter. Espen

Larsen fra Ørland kysthotell supplerte

med at de der i gården også hadde gode

erfaringer med sitt samarbeid med

Statoil, og at de har ukentlige anbefalinger

av både øl og akevitt i restauranten. Fra

kursdeltakerne kom forslag om at

NAV

utarbeider et kompendium for ansatte

for å kompensere for stadige endringer

i staben. Noen ønsket seg også et merke

som kan festes på utsiden av spisestedet.

Regionale kurs ble fremmet som et ønske.

Grue noterte seg forslagene.

Omvisning

I alt hadde 23 deltakere funnet veien til

Arcus denne lørdagen. De fleste kom fra

restauranter, men også enkelte lokal­

avdelinger av

NAV

var representert. Kurset

ble avsluttet med lunsj i fatlageret og

omvisning i produksjonslokalene.

n