Leder – 2
Nytt styre på plass – 3
En «Lotte Sandberg», takk – 4
Dekk bordet – 6
Med sølv fra Grimstad – 8
Sterkt trøndersk gull – 12
En håndverkets triumf – 15
Løytnant Høyers Jægersborg Aquavit – 18