4 Eplebrennevinet fra Lier Får vi snart en epleakevitt?

7 Har ikke tid! Stemningsrapport fra Pultost- og akevittfestivalen på Løten

10 Akevittrådet

11 Velkommen! Vi har besøkt Wenche Andersen for en matprat.

16 Siden sist Nytt fra foreningene

18 Arrangementer