3 Autoriserte spisesteder – NAV vil nå følge opp de autoriserte spisestedene tettere

4 Portrettet: Ann Merete Furuberg – Lederen i Norsk Bonde-og Småbrukarlag er stolt over produktet i verdensklasse

7 Igjen blir siken å finne i butikkene Gode oppskrifter på den rene fisken

12 Siden sist – Nytt fra foreningene

19 Arrangementer