2 – Leder
3 – Bøkkerlærling
4 – Jubileum
7 – Fattigmenn – møt Annechen Bahr Bugge
10 – Bli med til amtmannsgården Stenberg
14 – Siden sist
20 – Autoriserte spisesteder