Leder – 2
Akevittinget 2021 – 3
Simers Bohemens Jul Aquavit – 4
Tegneren – 5
Edelt håndverk – 8
Rederiakevittene – sjeldne blomster i et mylder av akevitter – 12
Juleakevitt til gull – 13
Nummer 34 i rekken – 14
Noen av årets nye akevitter – 15